Alışveriş Sepeti

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Her zaman
kaplardan daha fazlası.

Birlikte! çevresel, kültürel ve sosyal ölçekte olumlu bir etki yaratıyoruz.

Vizyonumuz

#YeniDönem

Dünya üzerindeki kadın nüfusunun yarısının yaşamlarının çoğunda adet dönemleri var.

Geçtiğimiz 75 yıl içinde bu adet dönemlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.

Şimdi her ay kullanılıp atılan ürünlerle birlikte oluşan atık miktarını göz önünde bulundurun.

Bu ürünlerin içeriğini ve vücudumuzla temas eden kimyasalları göz önünde bulundurun.

Eğitiminden uzak duran genç kızları düşünün. Çünkü adet dönemlerinden utanıyorlar.

Biz adet dönemlerinin yaşamlarımızı, bedenlerimizi ve çevremizi etkileme şeklini değiştirme yolculuğuna çıktık.

Kimsenin bedenlerinden utanmaması gerektiğine inanıyoruz. Adet dönemlerinde hiçbir ürünün zararlı kimyasallar içermemesine, doğal bedensel salgıları emmemesine ve enfeksiyonlara neden olmaması gerektiğine inanıyoruz. Adet dönemleri büyük çevresel kirliliğin sebebi olmamalı ve asla utanç kaynağı olmamalılar.

Dünyayı yeniden oluşturmak bununla ilgili. Siz OrganiCup kullananlar bu değişimin öncülerisiniz. Hep birlikte dolandırıcıların, hayal peresetlerin adet dönemlerinin önünde yarattığı engelleri yıkıyoruz.

Hep birlikte #YeniPeriyot dönemini açıyoruz.

Çevresel Etki

Bir kişi hayatı boyunca 11.000 (onbir bin) adet tek kullanımlık regl ürünü kullanır.

Tamponlar, pedler ve iç çamaşırı şeritleri kutuları ve kendi ambalajları yılda 200.000 (ikiyüzbin) tonun üzerinde atık üretiyor ve tipik olarak hepsi plastik içeriyor. Bu atıkların sonu çoğunlukla çöplüklerden atık sulara, plajlarımıza, deniz ve okyanuslarımıza karışmaktadır. Katı ya da sıvı olarak.

Ürünler asıl çevreye büyük ölçüde zararda bulunurken, yaşam döngüleri aynı zamanda genellikle pamuk üretimini ve böcek ilacı/kullanımını içeren ham madde ekstraksiyonundan, çoğu ped polieliten plastik içermesine kadar (pedin iç çamaşıra yapışmasını sağlayan madde) ve çoğu tampon dioksin, klor ve suni ipek gibi kimyasallar içerir. Ürünlerin çöplük alanlarında içerdikleri kimyasallar toprağa karışır, yer altı sularına karışır ve havaya kirlilik olarak salınırlar.

500 Yıl

Pedler ve tamponların
doğada yok olma süresi

4,6 Milyon

Menstrual tek kullanımlık ürünlerin kadınlar tarafından İngiltere'de her gün 4.6 Milyon'u tuvalete atılmaktadır.

%99.9 daha az atık

528 tane tampon ya da 1 tane Adet kabı.
3 kilogram ya da yalnızca 30 gram.

Malzeme

%100 tıbbi sınıf silikon.

Silikon, yeryüzünde en bol bulunan ikinci mineral olan ve çevreye zararı olmayan bir tür kum olan kuvarstan türetilmiştir. Ek olarak, OrganiCup renkli değildir ve herhangi bir katkı maddesi içermez.

Paketleme

Minimum atık,
minimum hacim.

OrginaCup ambalajı FSC sertifikalı bir kartondan yapılmıştır. Ayrıca taşımadan kaynaklanan emisyonları azaltmak için ambalajın boyutu en az/minimuma indirilmiştir. Pamuk saklama torbamız ağartılmamış organik pamuktan üretilmiştir.

Kültürel Etki

Adet dönemlerine
yaklaşım hiçbir yerde
önyargı olmayana kadar
her yerde önyargılıdır.

Döneme yönelik bu tutum büyük ölçüde
bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Regl süresinin nasıl planlanacağı hakkında
sorular sormak utanca neden olabilir ve
kişinin/kişilerin vücutları hakkındaki hislerini
etkileyebilir. Bu diyalogları desteleyici olumlu
ortamlar oluşturmak önemlidir.

Önyargıların/damgaların devam etmemesi için
yalnızca kadınları değil erkekleri de ilgilendirir.

%48

İngiltere'deki kızların %48'i
regl döneminden utandıklarını söylüyor.

5 Kişiden 1'i

İngiltere'deki kızların/kadınların 5'te 1'i
adet dönemlerinde zorbalığa maruz kalıyor.

Toplumla ve eşlerimizle
bariyerleri hep birlikte kıralım.

Farkındalığı arttırarak, kültürel tabulara meydan okuyarak
adet dönemlerindeki bu sessiz önyargıyı bozmanın önemli
olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle desteklediğimiz ortaklar ve
geliştirdiğimiz platformlar adet dönemleri ve vücutlarımız hakkında
konuşmayı artırmaya odaklanır.

Adet/regl demekten, mavi yerine kırmızı sıvı kelimeleri kullanmaktan çekinmiyoruz.

Bu olumlu ortamı topluluğumuzla ilgi çekici bir şekilde bilgilendirmek,
etkileşimde bulunmak için doğru şekilde kullanmayı amaçlıyoruz.

Sosyal Etki

Adet dönemi yoksulluğu: Göz ardı edilen küresel mesele

Gelişmekte olan ülkelerde menstrual ürünlerine erişim uzun süredir bilinen bir konudur. Kızlar adet dönemlerinde geçici çözümler üretmek zorunda kalmışlardır. Dahası gelişmiş ülkelerdeki yoksulluk oranının da çok fazla olduğu son yıllarda dikkat çekiyor.

Nerede olursa olsun kızların/kadınların menstrual ürünlere erişememesi günlük yaşantılarını, iş gitmelerini/çalışmalarını, okula gitmelerini/eğitim almalarını ve hatta sosyalleşme gibi temel haklarını kullanmalarını sınırlar.

Adet dönemi yoksulluğuyla mücadele etmek için konuyu ele almamız gerek.

İhtiyacı olanlara adet dönemlerini kontrol etmek için sürdürülebilir bir yol sağlamalıyız.

%70

Hindistan'daki kızların %70'i adet dönemlerinden önce menstruasyon hakkında hiçbir şey duymamış.

10 Kişiden 1'i

Afrikalı kızların 10'da 1'i adet dönemlerinde okula gitmiyor ve bu durum yüksek oranda okulu bırakmalarına yol açıyor.

Güvenli ve hijyenik regl ürünlerine
erişimin bir insan hakkı olması
gerektiğine inanıyoruz.

Bu sebeple, yoksulluk süresinin sona ermesi için sürdürelebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sağlamayı misyonumuz olarak görüyoruz.

Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki STK (Sivil Toplum Örgütleri)'larımızla birlikte ihtiyacı olan regl ürünlerine erişmesini ve adet sağlığı hakkında bilgi almasını sağlamayı amaçlıyoruz.

+ 1500
Yıllık tampon/ped atıkları (TON)
+ 369
Tasarruf edilen menstrual ürünleri (Milyon)
+ 4500
Adet Kabı Bağışı
+ 20
İş Ortağı

Ortaklarımızın Haritası

Seçilmiş Ortaklar

WoMena

WoMena , Uganda'da farklı projeler oluşturdu. Organizasyonda Maria Stopes, Uganda ile birlikte kadın sağlığı uzmanlarına menstruel kap eğitimi ve satış teknikleri hakkında eğitimler veriyor. Böylece menstruel kapları farklı satış kanallarından West Nile, Gulu, Kabale, Central ve Tororo bölgelerine küçük kar amacı karşılığında satabiliyorlar.

İstihdam fırsatı kadınların güçlenmesine yol açan, girişimcilik becerilerini artıran değerli bir kaynaktır.

Ayrıca WoMena’nın Yunanistan'daki mülteci kampındaki projesine adet kabı bağışında bulunduk. Adet sağlığı eğitimi verdiği kız/kadınlara adet kapları dağıtıldı.

Freedom4Girls

Freedom4Girls , Kenya'daki regl yoksulluğu ve adet sağlığı ile mücadele etmek için kuruldu. %60 oranındaki kız ve kadınlar güvenli sıhhi korumaya erişemediği yerlerde kül, yaprak, gübre ve eski paçavra kullanıyor. Freedom4Girls İngiltere'deki sorunları geçen yıl dünyanın dikkatine sundu.

Birleşik Krallık'taki kadın ve kızlara yeniden kullanılabilir alternatiflerin seçimi, adet dönemlerinin nasıl yönetileceğine ilişkin kaliteli eğitim ve aynı zamanda önyargılardan kurtulma çalışmaları için kaliteli bir eğitim vermek için çalışıyoruz.

Şimdiye kadar İngiltere merkezli bir kurulu olarak Freedom4Girls’e 916 tane adet kabı bağışladık.

Wise Economy

Wise Economy ; Güney Afrika, Uganda ve Namibya’da projeler başlattı. “Dönemim Müthiş” platformu altında yerel ortak kuruluşlar ile birlikte adet dönemlerindeki önyargılarla mücadele etmek için çalışıyorlar.

Menstrüasyonla ilgili eğitimin genellikle eksik olduğu ve tartışıldığı bir kültürde derinden kökleşmiş bir yanılgıyı değiştirmeye odaklanan Namibya'daki projelerine 1000 adet kabı bağışta bulunduk.

Wise Economy, yerel ortakları olan Women’s Action for Development (WAD) kültürel anlayışa güveniyor. WAD, yılların deneyiminiyle adet hijyen yönetimi konusunda hem kız hem de erkek çocukları eğitmek için okullara ve topluluklara erişim sağlıyor. Projenin hedef grupları kırsal bölgelerdeki 5 okulda 600 kız ve 100 erkek.